voorschot policy

 

Voorschot policy

Afspraken met een duurtijd tot 2u.

 1. Voor afspraken met een duurtijd tot 2u. wordt aan de klant een voorschot van 50,00 euro in rekening gebracht.
 2. Deze afspraken kunnen op verzoek van de klant kosteloos naar een andere passende datum worden verzet indien wij daarvan uiterlijk één week voor de initieel geplande datum op de hoogte worden gebracht, hetgeen ons de mogelijkheid geeft om een andere klant in het betreffende tijdsslot in de plannen.
 3. Indien de klant een gemaakte afspraak niet nakomt of niet op tijd afzegt, zoals hiervoor aangegeven, zal aan de klant een no-show vergoeding in rekening worden gebracht gelijk aan het reeds betaalde voorschot. Dezelfde vergoeding zal in rekening worden gebracht indien de overeenkomst door de klant geannuleerd wordt.
 4. Indien een gemaakte afspraak door ons niet kan worden nageleefd, zullen wij de klant daarvan minstens 2 dagen op voorhand op de hoogte brengen en tegelijkertijd een nieuwe afspraakdatum voorstellen.
 5. Behoudens in geval de klant door ons tijdig werd verwittigd dat een geplande afspraak niet kan doorgaan, zoals hiervoor aangegeven, of overmacht of een dringende reden die ons verzuim kan rechtvaardigen, zullen wij aan de klant een gelijkaardige vergoeding betalen indien een gemaakte afspraak door ons niet zou worden nagekomen.

 

Afspraken met een duurtijd tussen 2 en 4u.

 1. Voor afspraken met een duurtijd tussen 2 en 4u. wordt aan de klant een voorschot van 100,00 euro in rekening gebracht.
 2. Deze afspraken kunnen op verzoek van de klant kosteloos naar een andere passende datum worden verzet indien wij daarvan uiterlijk één week voor de initieel geplande datum op de hoogte worden gebracht, hetgeen ons de mogelijkheid geeft om een andere klant in het betreffende tijdsslot in de plannen.
 3. Indien de klant een gemaakte afspraak niet nakomt of niet op tijd afzegt, zoals hiervoor aangegeven, zal aan de klant een no-show vergoeding in rekening worden gebracht gelijk aan het reeds betaalde voorschot. Dezelfde vergoeding zal in rekening worden gebracht indien de overeenkomst door de klant geannuleerd wordt.
 4. Indien een gemaakte afspraak door ons niet kan worden nageleefd, zullen wij de klant daarvan minstens 2 dagen op voorhand op de hoogte brengen en tegelijkertijd een nieuwe afspraakdatum voorstellen.
 5. Behoudens in geval de klant door ons tijdig werd verwittigd dat een geplande afspraak niet kan doorgaan, zoals hiervoor aangegeven, of overmacht of een dringende reden die ons verzuim kan rechtvaardigen, zullen wij aan de klant een gelijkaardige vergoeding betalen indien een gemaakte afspraak door ons niet zou worden nagekomen

 

Afspraken met een duurtijd langer dan 4u.

 1. Voor afspraken met een duurtijd langer dan 4u. wordt aan de klant een voorschot van 150,00 euro in rekening gebracht.
 2. Deze afspraken kunnen op verzoek van de klant kosteloos naar een andere passende datum worden verzet indien wij daarvan uiterlijk twee weken voor de initieel geplande datum op de hoogte worden gebracht, hetgeen ons de mogelijkheid geeft om een andere klant in het betreffende tijdsslot in de plannen.
 3. Indien de klant een gemaakte afspraak niet nakomt of niet op tijd afzegt, zoals hiervoor aangegeven, zal aan de klant een no-show vergoeding in rekening worden gebracht gelijk aan het reeds betaalde voorschot. Dezelfde vergoeding zal in rekening worden gebracht indien de overeenkomst door de klant geannuleerd wordt.
 4. Indien een gemaakte afspraak door ons niet kan worden nageleefd, zullen wij de klant daarvan minstens 2 dagen op voorhand op de hoogte brengen en tegelijkertijd een nieuwe afspraakdatum voorstellen.
 5. Behoudens in geval de klant door ons tijdig werd verwittigd dat een geplande afspraak niet kan doorgaan, zoals hiervoor aangegeven, of overmacht of een dringende reden die ons verzuim kan rechtvaardigen, zullen wij aan de klant een gelijkaardige vergoeding betalen indien een gemaakte afspraak door ons niet zou worden nagekomen.
Piercing afspraken
 1. Voor piercing afspraken met een duurtijd vanaf 45 minuten wordt aan de klant een voorschot van 20,00 euro in rekening gebracht.
 2. Deze afspraken kunnen op verzoek van de klant kosteloos naar een andere passende datum worden verzet indien wij daarvan uiterlijk 48u voor de initieel geplande datum op de hoogte worden gebracht, hetgeen ons de mogelijkheid geeft om een andere klant in het betreffende tijdsslot in de plannen.
 3. Indien de klant een gemaakte afspraak niet nakomt of niet op tijd afzegt, zoals hiervoor aangegeven, zal aan de klant een no-show vergoeding in rekening worden gebracht gelijk aan het reeds betaalde voorschot. Dezelfde vergoeding zal in rekening worden gebracht indien de overeenkomst door de klant geannuleerd wordt.
 4. Indien een gemaakte afspraak door ons niet kan worden nageleefd, zullen wij de klant daarvan minstens 2 dagen op voorhand op de hoogte brengen en tegelijkertijd een nieuwe afspraakdatum voorstellen.
 5. Behoudens in geval de klant door ons tijdig werd verwittigd dat een geplande afspraak niet kan doorgaan, zoals hiervoor aangegeven, of overmacht of een dringende reden die ons verzuim kan rechtvaardigen, zullen wij aan de klant een gelijkaardige vergoeding betalen indien een gemaakte afspraak door ons niet zou worden nagekomen.
Deposit policy
 1. For appointments with a duration under 2 hours, the client will be charged a deposit of 50.00 Euro.
2. These appointments may be rescheduled to another suitable date at the request of the customer free of charge if we are informed of this at least one week before the initially scheduled date, which gives us the opportunity to schedule another customer in the relevant time slot.
3.If the client fails to keep an appointment made or to cancel in time, as indicated above, the client will be charged a no-show fee equal to the advance payment already made. The same fee will be charged if the agreement is cancelled by the customer.
4.If an appointment made cannot be kept by us, we will inform the customer at least 2 days in advance and at the same time propose a new appointment date.
5.Except in the event that the client was notified by us in good time that a scheduled appointment cannot be kept, as indicated above, or for force majeure or an urgent reason that could justify our failure to do so, we will pay the client a similar compensation if an appointment made by us is not kept.
 1. For appointments with a duration between 2 and 4 hours, the client will be charged a deposit of 100.00 Euro.
2. These appointments may be rescheduled to another suitable date at the request of the customer free of charge if we are informed of this at least one week before the initially scheduled date, which gives us the opportunity to schedule another customer in the relevant time slot.
3.If the client fails to keep an appointment made or to cancel in time, as indicated above, the client will be charged a no-show fee equal to the advance payment already made. The same fee will be charged if the agreement is cancelled by the customer.
4.If an appointment made cannot be kept by us, we will inform the customer at least 2 days in advance and at the same time propose a new appointment date.
5.Except in the event that the client was notified by us in good time that a scheduled appointment cannot be kept, as indicated above, or for force majeure or an urgent reason that could justify our failure to do so, we will pay the client a similar compensation if an appointment made by us is not kept.
1.  For appointments with a duration longer than 4 hours, the client will be charged a deposit of 150.00 Euro.
2. These appointments may be rescheduled to another suitable date at the request of the customer free of charge if we are informed of this at least two weeks before the initially scheduled date, which gives us the opportunity to schedule another customer in the relevant time slot.
3.If the client fails to keep an appointment made or to cancel in time, as indicated above, the client will be charged a no-show fee equal to the advance payment already made. The same fee will be charged if the agreement is cancelled by the customer.
4.If an appointment made cannot be kept by us, we will inform the customer at least 2 days in advance and at the same time propose a new appointment date.
5.Except in the event that the client was notified by us in good time that a scheduled appointment cannot be kept, as indicated above, or for force majeure or an urgent reason that could justify our failure to do so, we will pay the client a similar compensation if an appointment made by us is not kept.
Piercing Appointments
 1. For piercing appointments with a duration of 45 minutes and more, the client will be charged a deposit of 20.00 Euro.
2. These appointments may be rescheduled to another suitable date at the request of the customer free of charge if we are informed of this at least 48 hours before the initially scheduled date, which gives us the opportunity to schedule another customer in the relevant time slot.
3.If the client fails to keep an appointment made or to cancel in time, as indicated above, the client will be charged a no-show fee equal to the advance payment already made. The same fee will be charged if the agreement is cancelled by the customer.
4.If an appointment made cannot be kept by us, we will inform the customer at least 2 days in advance and at the same time propose a new appointment date.
5.Except in the event that the client was notified by us in good time that a scheduled appointment cannot be kept, as indicated above, or for force majeure or an urgent reason that could justify our failure to do so, we will pay the client a similar compensation if an appointment made by us is not kept.

MINDERJARIGEN WORDEN NIET GETATOEËERD!

OOK NIET MET TOESTEMMING VAN DE OUDERS / VOOGD

 ER IS GEEN EXTRA PERSOON TOEGESTAAN IN DE TATTOO RUIMTES

ER MAG GEEN VERDOVENDE ZALF GEBRUIKT WORDEN OP VOORHAND!

INDIEN WE MERKEN DAT DIT TOCH IS GEBEURD ZAL DE AFSPRAAK VERPLAATST WORDEN EN DIENT ER EEN NIEUWE VOORSCHOT TE WORDEN GESTORT

MINIMUM STARTPRIJS IS 80 EURO

PRIJZEN WORDEN VERDER BEPAALD NA BESPREKING


WE DO NOT TATTOO MINORS!
Not even when given permission by the parents / legal guardians


DO NOT USE NUMBING CREAM
In case we do notice such cream has been used, the appointment will be rescheduled and a new deposit will be required
STARTING PRICE IS 80 EURO
Prices will be further determined after consultation

– Geen alcohol drinken de dag voor of de dag zelf van je afspraak. Dit heeft zeer nadelige gevolgen voor het zetten en het genezen van je tattoo!

– Zorg ervoor dat je geen afspraak plant wanneer je de komende maand op vakantie gaat! Zon, zee en strand zijn zeer slecht voor het genezingsproces.

– Nuttig een goede, stevige maaltijd net voor je afspraak.

– zorg ervoor dat je voldoende suiker binnen hebt op voorhand (cola, snoepjes, druivensuiker,…).

– geen spannende kledij dragen waar je tattoo zal komen.

– je route op voorhand uitstippelen zodat je zeker op tijd op je afspraak verschijnt.


– Do not consume any alcohol the day before or the day of your appointment. This has detrimental effects on your tattoo’s placement and healing process!

– Make sure not to plan your appointment shortly before going on a holiday! The sun, sea and beach are far from optimal places for a tattoo’s healing process (which will take approximately a month in total).

– Make sure you have a good meal before coming to your appointment.

– Make sure your glucose levels are on point (feel free to bring a sugary drink, cookies, …).

– Do not wear any tight or uncomfortable clothing – especially not on/around the area the tattoo will be placed.

– Look up the directions to our shop in advance, so you’ll definitely be on time for your appointment!

intro 

Welkom bij NOIR, dé creatieve tattoo- en piercing hotspot in hartje Gent.
In 2016 werd deze shop opgestart met maar één voorname missie: een artistieke, familiale plek creëren waar zowel artiesten als klanten zich volledig thuis voelen. Een plek waar hygiëne en respect prominent aanwezig zijn en waar iedereen welkom is, ongeacht gender, seksualiteit, etniciteit, leeftijd, grootte of gewicht.

                                                                                                                                         Onze deskdiva’s staan altijd voor je klaar met al hun expertise, om ervoor te zorgen dat je je steeds comfortabel en goed voelt, en met een prachtig kunstwerk of nieuw ear candy huiswaarts keert!

Voor tattoos kan je terecht bij één van onze 14 artiesten met elk hun eigen stijl en specialisatie. Van mini tattoos tot backpieces, we staan voor alles open.

Neem zeker ook een kijkje op onze artiestenpagina, waar je een voorstelling kan zien van hun portfolio’s.
Als je nog niet helemaal zeker weet hoe je ideeën in een mooi ontwerp te gieten, kan er ook steeds een gratis consultatie ingeboekt worden bij één van onze artiesten. Zij luisteren dan graag naar je persoonlijk verhaal, en creëren zo samen met en voor jou een uniek, betekenisvol design.

Onze piercer Bloe onthaalt je dan weer met veel liefde voor al je piercingwensen en -vragen. Ze is een gecertificeerde en fantastisch opgeleide piercer die je op de meest professionele manier begeleidt doorheen heel het piercing proces, en je graag bijstaat met de nodige hulp en raad.

Tenslotte is er ook nog onze barbier Sideburn, waar alle he/his/x ’en onder ons welkom zijn voor het trimmen of knippen van die weelderige haren.

Binnenkort hebben we nog veel meer in petto! We starten vanaf juli met ons NOIR café, en ook Aicha met haar Nail Therapy Studio vergezelt ons, en vervolledigt zo onze diensten.

Heb je nog verdere vragen of wil je graag een afspraak maken? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via mail!

Welcome to NOIR, the creative tattoo and piercing hotspot in the heart of Ghent.
This shop was started in 2016 with only one distinguished mission: to create an artistic, cosy place where both artists and customers feel completely at home. A place where hygiene and respect are prominent and where everyone is welcome, regardless of gender, sexuality, ethnicity, age, size or weight.

Our desk divas are always happy to help by sharing their expertise, as well as making sure you feel comfortable and happy at all times and return home with a lovely new work of art, or some gorgeous new jewelry.

When it comes to tattoos, we have 14 artists working alongside us, each having their own artistic signatures and specialization. So there’s definitely a match for everyone! Whether it’s for the tiniest tattoo, or a backpiece, we are open to anything and here to help!
Feel free to take a peek into our artists’ portfolios, which you can find on our artist page.
If you’re not quite sure how to mold your ideas into a beautiful design just yet, it is also possible to book a free consultation with one of our artists. That way, you can share your personal story and work closely with them, in order to create a unique and meaningful design.

Our piercer Bloe is our go-to lady if you’d like to have all your piercing wishes fulfilled. She’s a licensed and very well trained piercer who will guide you through the entire piercing process in an utmost professional manner, and who’s always happy to help and advise you where needed.

Finally, there is also our barber Sideburn, where all the he/his/x ‘s among us are welcome for a trim or a haircut. He has everything needed to tame that luscious hair!

Last but not least: soon we’ll have even more in store for you! We’ll be opening our NOIR café in July, and Aicha with her Nail Therapy Studio will join us too, to make our services complete.

Do you have any further questions, or would you like to make an appointment? Don’t hesitate and feel free to contact us via email!

Come on In!

DINSDAG - ZATERDAG

12:00 -19:00

Contact

Phone

09 233 06 84

Mail

noirgent@gmail.com

Address

Onderbergen 48,
9000 Gent

BTW

BE 066 062 0775

IBAN
BE97 7330 7040 4549